กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เตะฟุตบอลกระชับมิตรมอบเสื้อกีฬา

กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เตะฟุตบอลกระชับมิตรมอบเสื้อกีฬา

คุณทรงเดช พรนภดล ประธาน บริษัท เวอร์ซุส สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
คุณพงษ์ศักดิ์ เหมะทัพพะะ รองประธาน บริษัท เวอร์ซุส สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด
พร้อมด้วยคุณประกาศิต โบสุวรรณ(พี่ปั๋ง) ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เตะฟุตบอลกระชับมิตร มอบอุปกรณ์กีฬาและประมูลเสือกีฬาเพื่อน้อง